EH 1600

Електрична дигалка ЕH 1600/1000-1 MATRIX – Germany

Карактеристики

Моќност: 1600W
Капацитет на транспорт: 500/1000 kg
Висина на кревање 6/12m
Просечна брзина 04/08 m/min
Гаранција 2 год.