PC 1100

Бензински набивач PC 1100 MATRIX – Germany

Карактеристики

Моќност: 4,0kW/5,5 KC
Големина на плоча: 530х370mm
Длабочина на набивање: 25cm
Сила на тампонирање: 11,0 kN
Вибрациони шокови: 5500 / min
Брзина на движење: 25 m/min
Гаранција 2 год.