PG 820-1

Бензински агрегат PG 820-1 MATRIX – Germany

Карактеристики

Номинален напон: 230V~
Излезни приклучоци: 1х230V~
АС фреквенција: 50Hz
Номинална моќност: 0,65kW
Максимална моќност: 0,72kW
Стартер: со повлекување
Капацитет на гориво: 4,2L
Гориво: Мешавина 50:1
Гаранција 2 год.